Lions Clubs International

Download MyLion Now*

Sign up for MyLionTM updates

Download MyLion Now*

John Walker vid kongressen 2017

Intervju med PID John Walker

By Joshua Bailey

May 9, 2018

Vid den internationella kongressen 2017 i Chicago hade MyLion-teamet möjlighet att fråga John Walker, tidigare internationell direktor (PID), några frågor om ledarskap. Bra medlemmar i Lions blir bra ledare och bra ledare gör klubbarna framgångsrika. John delade med sig av sina tankar om vad [...]
Share.
Facebooksida för hjälp med MyLion

Lions hjälper Lions: Kolla in MyLions nya Facebookgrupp

By Patrick Rodwell

October 16, 2017

När MyLion™ lanserades vis Lions internationella kongress i somras kunde inte andra vice distriktsguvernör Michael W. Scott, Jr. från distrikt 11-B1 i USA delta. Men han ville sprida ordet om den nya appen och hjälpa medlemmar som kanske skulle behöva lite extra hjälp med att använda den nya [...]
Share.