Lions Clubs International

Download MyLion Now*

Sign up for MyLionTM updates

Download MyLion Now*

Lions hjälper Lions: Kolla in MyLions nya Facebookgrupp

Facebooksida för hjälp med MyLion

När MyLion™ lanserades vis Lions internationella kongress i somras kunde inte andra vice distriktsguvernör Michael W. Scott, Jr. från distrikt 11-B1 i USA delta. Men han ville sprida ordet om den nya appen och hjälpa medlemmar som kanske skulle behöva lite extra hjälp med att använda den nya mobiltekniken.

Idag har hans Facebookgrupp, som hjälper andra att använda MyLion, över 700 medlemmar och den är en värdefull resurs för lionmedlemmar som vill optimera sin mobilupplevelse.

Vi pratade med Michael om denna grupp och hans vision om att modernisera hjälpinsatser med hjälp av teknik.

Hur länge har du varit medlem i Lions?
Jag har varit involverad i cirka fem år. Jag är förnärvarande andra vice distriktsguvernör för distrikt 11-B1 i Michigan, USA. Jag har också varit zonordförande och ansvarig för sociala medier i min klubb LC Dexter som ligger i Dexter, Michigan.

Varför är det viktigt att MyLion når framgång?
Appen MyLion är ett viktigt första steg i arbetet med att modernisera vår organisation och attrahera yngre medlemmar.

Varför startade du Facebookgruppen?
Jag vill att alla ska kunna använda MyLion, men jag vet att en del av våra medlemmar inte har den tekniska kunskapen. Vi vill absolut inte att äldre medlemmar, som kanske motsätter sig att använda tekniken om de har problem med att installera eller använda appen, ska hamna på efterkälken. Vår organisation består av människor från hela världen med många olika förmågor och jag tänkte att en Facebookgrupp kunde föra samman dem som besitter kunskapen med dem som behöver hjälp.

Hur har gensvaret sett ut?
Det har varit mycket bra. Jag får nya förfrågningar från personer som vill gå med i gruppen varje dag.

Får de den hjälp de behöver?
Som med all ny teknik, särskilt i en organisation med stor mångfald, kommer man att stöta på problem. Vi tillhandahåller en tjänst så att människor inte blir frustrerade. Och att ha gruppen på en så stor plattform som Facebook ger alla en möjlighet att göra sin röst hörd. Det är ganska fantastiskt. Något som också är fantastiskt är att medlemmarna i MyLions utvecklingsteam bidrar till inläggen och svarar på användarnas frågor.

Vad tycker du om appen?
För närvarande anser jag att MyLion är ett bra sätt att nå ut med officiell information, information om olika klubbar och organisationen som helhet. I framtiden tror jag att den kommer att koppla samman oss alla och hjälpa oss att göra mer bra saker i världen.

Share.

Categories:

Recent Posts: