Lions Clubs International

Download MyLion Now*

Sign up for MyLionTM updates

Download MyLion Now*

Intervju med PID John Walker

John Walker vid kongressen 2017

Vid den internationella kongressen 2017 i Chicago hade MyLion-teamet möjlighet att fråga John Walker, tidigare internationell direktor (PID), några frågor om ledarskap. Bra medlemmar i Lions blir bra ledare och bra ledare gör klubbarna framgångsrika. John delade med sig av sina tankar om vad som gör ledare effektiva, hur bra ledare attraherar nya medlemmar och hur MyLion kan stödja och hjälpa nya ledare.

Se intervjun (på engelska) eller gå vidare till sammanfattningen nedan.

VIDEO

Johns tankar om ledarskap i Lions

  1. Ledare driver medlemmarna, för ledare har visioner.
  2. Vältaliga, varma, hövliga och ärliga människor blir de bästa ledarna.
  3. Tack vare deras naturliga kunskaper i teknologi har unga Lions mycket att erbjuda klubbarna som ledare.
  4. Appen MyLion ger kraft till hela organisationen, genom att samla informationsflödet, speciellt i klubbarna.

Nyligen träffade vi John Walker igen, för att ta reda på mer om relationen mellan MyLion och ledare. Vi frågade honom om bra ledarskap, ungdomar och hans tankar om appen.

Enligt John är de bästa ledarna de människor som gör sitt bästa att ta fram det bästa i andra. De flesta unga människor kan den nya tekniken och är därför mycket värdefulla i klubbarna, men John anser att även unga människor som inte är experter på teknologi blir bra ledare. Unga ledare har energi och entusiasm samt tenderar att kunna umgås lätt med andra, de föredrar att samarbeta med människor samt gör att andra klubbmedlemmar känner sig välkomna och viktiga.

Många av dessa kontakter sker i appen MyLion. Ledare som är duktiga på teknologi hjälper till att få fart på medlemmarnas användande av MyLion samt håller medlemmarna motiverade att använda dess sociala funktioner. John Walker anser att, även om det kommer att ta lite tid, kommer de flesta medlemmar så småningom att använda MyLion. Yngre medlemmar kommer att göra det först och när appen blir bättre och enklare att använda kommer resten att följa efter.

Han anser även att ledarskap kommer fortsätta vara viktigt också när appen MyLion blir mer populär. Även om vi med appen har tillgång till mer information kommer vi fortfarande behöva ledare. Endast ledare kan tillhandahålla djupare skäl och fördelar med aktiviteter. Vartefter tiden går kommer fler och fler medlemmar, och ledare, att använda MyLion!

Share.

Categories:

Recent Posts: