Lions Clubs International

Download MyLion Now*

Sign up for MyLionTM updates

Download MyLion Now*

Införande av distriktsprofiler och förbättrade klubbprofiler

MyLion översiktlig klubbprofil

Klubbar och distrikt är oerhört viktiga i Lions, för de flesta hjälpinsatser görs tillsammans och lokalt. I MyLion har varje klubb och varje distrikt sin egen profil.

Varje klubb har en klubbprofil med information om klubbens namn och mötesplats, anger medlemmar och annan grundläggande information. Vi har nyligen lagt till fältet “Biografi” där klubbarna kan ange mer information. Vi har också nyligen lagt till profiler för multipeldistrikt och distrikt där var och en av dem har flikarna Tjänsteman och Klubb samt ett eget fält för “Biografi”.

Hitta profiler

Besök profilen för din klubb, genom att trycka på ikonen Person på din profilsida och sedan använder du knappen Se klubb längst ner på din profilbild. När du har kommit till klubbens profil kan du trycka på knappen Se distrikt.

Du kan även finna din egen och andra klubbar genom att söka i bilden Upptäck. Tryck på ikonen förstoringsglas, välj fliken Klubbar och ange klubbens namn, distriktets nummer eller stad och delstat i sökfältet. Ett annat sätt att finna klubbar i bilden Upptäck är att använda filter. Tryck på triangelikonen och välj “Vanliga filter” och sök klubbar per ort, per språk eller i ditt multipeldistrikt eller distrikt.

Klubbprofiler

Fliken Översikt i klubbprofilen innehåller:

 • Knappen Medlemmar, där det finns en lista med medlemmar i den klubben. Använd denna lista för att följa medlemmar som är registrerade i MyLion!).
 • Den nya knappen Se distrikt, vilken tar dig till distriktets profil.
 • Charterår.
 • Ett nytt avsnitt med biografi.
 • Mötesplats, tid och adress.
 • Språk.

I klubbprofilen finns även flikarna Aktiviteter, Medlemmar och Tjänstemän.
Om du är tjänsteman i en klubb kan du uppdatera klubbens profilsida. Dela med dig av klubbens insatser, projekt och evenemang genom att fylla i klubbens “Biografi”. Här kan du även ange klickbara länkar. Håll alla informerade genom att uppdatera klubbens mötestider även i MyLCI. Om det inte redan har gjorts kan klubbtjänstemän lägga upp en bild som är representativ för klubben. Kolla in ett tidigare blogginlägg om bra användarprofiler, för att få hjälp med att skriva en bra biografi och att välja en bra bild.

Tips: Kom ihåg att klubbens bild och “Biografi” är två fält som klubbtjänstemännen kan ändra i MyLion. All övrig information i klubbens profil i fliken Översikt kommer från MyLCI.

Här kan klubbtjänstemän läsa mer om att ändra klubbens “Biografi”:

 • Gå till fliken Översikt i klubbens profil. I det övre högra hörnet på klubbens bild kan du se ikonen av en penna. Tryck på den och i den meny som öppnas trycker du på “Ändra biografi”.
 • Tryck där det står “Ange information om din klubb här” alldeles ovanför Mötesplats. Nu kan du beskriva klubben!
 • När du har skrivit klart biografin trycker du på ikonen penna igen och väljer “Avsluta ändring”.

Distriktsprofiler

I klubbprofilen kan du trycka på Se distrikt, för att öppna distriktsprofilen. Det finns tre flikar: Översikt, Tjänstemän och Klubbar. Fliken Tjänstemän anger alla tjänstemän i distriktet och fliken Klubbar anger de klubbar som finns registrerade i distriktet.

I fliken Översikt kan du se:

 • Distriktets namn
 • Ikonen Medlemmar
 • Charterår
 • Knapparna Följ och Se klubbar
 • Biografi
 • Språk

På samma sätt som klubbprofilen har multipeldistriktets profil och distriktets profil två avsnitt som kan ändras i MyLion, men endast tjänstemän kan ändra dem. Biografin och bilden ger dig möjlighet att låta världen veta mer om ditt distrikt. De tjänstemän som vill ändra biografi eller bild i distriktets profil följer samma steg som ovan, för det är samma process här som i klubbprofilen.

Dessa uppdateringar gör att du nu kan lära dig mer om andra klubbar och distrikt, genom att läsa deras utökade profiler. Prova på och utforska samt se till att både din klubb och ditt distrikt har uppdaterade profiler, så att när andra medlemmar finner dem kommer de snabbt att veta mer om din klubb och ditt distrikt.

Share.

Categories:

Recent Posts: